Członek zespołu Intellectual Property & Life Sciences 

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie własności przemysłowej oraz prawie autorskim, a także w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.  

Doradzała klientom m.in. z branży meblarskiej, elektronicznej, kosmetycznej oraz farmaceutycznej.  

Doradzała klientom w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO, m.in. w zakresie rejestracji znaków towarowych oraz w postępowaniach spornych.  

Wspiera praktykę prawa własności przemysłowej w szczególności w zakresie bieżącej opieki nad portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych klientów.  

Wspiera również zespół Life Sciences w zagadnieniach związanych z reklamą leków i wyrobów medycznych oraz w kwestiach związanych z prowadzeniem badań klinicznych.  

Bierze udział w badaniach due diligence.  

Aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie