Członkini zespołu IP&TMT oraz zespołu Prawa konkurencji i konsumentów. 

Specjalizuje się w: i) kontraktach IT, ii) kompleksowym doradztwie na rzecz branży e-commerciii) prawie autorskim, iv) prawie konsumenckim, v) postępowaniach spornych 

Jest członkinią Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

Ukończyła certyfikowane kursy “Umowy wdrożeniowe na systemy IT” oraz “Własność intelektualna w kontraktach IT” organizowane w ramach program rozwoju kompetencji w zakresie prawa nowych technologii i prawa własności intelektualnej maruta.pro. 

Jest laureatką Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2020, podczas którego zdobyła tytuł Najlepszego Mówcy. W czasie studiów brała udział w międzynarodowych i krajowych konkursach z zakresu arbitrażu handlowego.  

Jest współautorką artykułu “Migracja sklepu bez problemów – jak zabezpieczyć się prawnie przed nieprzewidzianymi sytuacjami” opublikowanego w magazynie branżowym “E-commerce w praktyce”.