Członek zespołu prawa energetycznego oraz German Desk.

Specjalista w obszarze prawa energetycznego, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Doradza klientom w zakresie prawnych uwarunkowań rozwoju projektów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem projektów OZE.

Specjalizuje się w zakresie systemów wsparcia wytwarzania energii, w tym systemu aukcyjnego OZE oraz systemu tzw. zielonych certyfikatów, a także w zakresie umów handlowych i nieruchomości.

Doradza podmiotom sektora infrastrukturalnego i komunalnego, m.in. w kwestiach związanych z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną czy elektromobilnością.

Prowadzi analizy prawne due dilligence spółek w związku z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem projektów energetycznych.

Doradza klientom w zagadnieniach związanych z prawem energetycznym w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Autor szeregu publikacji dotyczących sektora energetycznego, m.in. współautor komentarza do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zdobywał doświadczenie zawodowe we wiodącej kancelarii zajmującej się prawem energetycznym w Niemczech, a także w jednej z czołowych brytyjskich kancelarii w ramach stażu organizowanego przez Associated European Energy Consultants.