Członek zespołu Prawo karne w biznesie. 

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego. Reprezentuje klientów w ramach postępowań karnych. Przygotowuje projekty pism procesowych i opinii w zakresie prawa karnego. Pracuje nad politykami w ramach wewnętrznych programów compliance. 

Odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  

Autorka artykułu pt. ,,Nielegalność uzyskania dowodów w polskim procesie karnym. Zagadnienia definicyjne” opublikowanego w czasopiśmie ,,Problemy Prawa Karnego” .