Członek zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego 

Specjalizuje się w prawie konsumenckim. Przez kilkanaście lat była związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zajmowała się egzekwowaniem prawa konsumenckiego, a następnie legislacją konsumencką na poziomie krajowym oraz unijnym.  

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej.