Zarządza zespołem prawa podatkowego, współzarządza zespołem pomocy publicznej i funduszy unijnych.

Przygotowuje struktury podatkowe w transakcjach fuzji i przejęć.

Doradza klientom w zakresie bieżącej obsługi podatkowej oraz reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Świadczy usługi w zakresie pomocy publicznej, w tym w kwestiach zgodności podejmowanych przez klientów działań z wykorzystywaniem funduszy unijnych, finansowaniem inwestycji, wprowadzaniem instrumentów inżynierii finansowej oraz przyznawaniem ulg przedsiębiorcom.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami udzielającymi pomocy publicznej.