Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz spraw karnych, w tym karnych gospodarczych.

Reprezentuje klientów w sporach z zakresu inwestycji infrastrukturalnych, w tym realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, transakcji M&A, wykonywania umów handlowych oraz doradztwa inwestycyjnego.

Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej, reprezentując oskarżonych i pokrzywdzonych.

Doradza w sprawach karnych transgranicznych, w tym dotyczących europejskiego nakazu aresztowania.

Doradza również w transakcjach w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Arbiter i współorganizator Konkursu Arbitrażowego Lewiatan – pierwszego i największego polskiego konkursu arbitrażowego typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich.