Współzarządza zespołem prawa energetycznego.

Ekspert w zakresie prawa energetycznego, w szczególności w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Doradza klientom z branży energetycznej m.in. w kwestiach regulacyjnych, projektach restrukturyzacyjnych oraz przy inwestycjach w nowe źródła wytwórcze, w tym w akwizycjach i rozwoju projektów odnawialnych w Polsce.

Reprezentuje towarzystwa branżowe w pracach sejmowych dotyczących wdrożenia pakietów legislacyjnych odnośnie budowy infrastruktury energetycznej, a także pracach nad ustawami, w tym m.in. nad ustawą o odnawialnych źródłach energii i jej nowelizacją oraz nowelizacją kodeksu cywilnego (w zakresie służebności przesyłu).

Doradza firmom sektora infrastrukturalnego i komunalnego, m.in. w kwestiach związanych z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną, odpadami czy elektromobilnością.

Ma również doświadczenie w prawie handlowym, procesach restrukturyzacyjnych spółek, a także w prawie obrotu nieruchomościami.

Autor szeregu publikacji dotyczących sektora energetycznego, m.in. komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także infrastrukturalnego.