Członek zespołu prawa energetycznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Doradza podmiotom z sektora energetycznego w sprawach regulacyjnych, kontraktowych i korporacyjnych. Wspiera klientów w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki.

Koordynował i brał udział w współtworzeniu licznych raportów duediligence w sektorze energetyki odnawialnej. Uczestniczył także w transakcjach fuzji i przejęć podmiotów z sektora energetyki odnawialnej.