Zajmuje się bieżącą obsługą polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

Zapewnia wsparcie w projektach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia (zwolnienia grupowe oraz przejścia zakładów pracy).

Ma doświadczenie m.in. w zakresie prawno-pracowniczych aspektów transakcji korporacyjnych, tworzenia i wdrażania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz przygotowywaniu kompleksowej dokumentacji niezbędnej do obsługi PPK.