Współzarządza zespołem prawa żywnościowego oraz Italian Desk. Członek zespołu Life Sciences i IP & TMT. 

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie żywnościowym, międzynarodowym prawie handlowym oraz doradztwie w ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, w szczególności na rynek włoski.  

Wspiera klientów w postępowaniach kontrolnych i administracyjnych prowadzonych przez organy nadzoru rynku, w tym IJHARS, IH, IS, UOKiK, IOŚ.  Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych, w tym w sprawach dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Doradza również podmiotom z branży farmaceutycznej, w tym aptekom i dystrybutorom leków oraz wyrobów medycznych. 

Sprawuje funkcję koordynatora ds. sprzedaży alkoholu online w Izbie Gospodarki Elektronicznej. 

Zasiada w zarządzie AgriFood Law Commission UIA (International Association of Lawyers).  

Członkini międzynarodowych organizacji prawniczych: Legalmondo, UIA, AIGLI  

Dwukrotna stypendystka programu Erasmus. Studiowała na Uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie.