Aplikantka adwokacka i członek zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita). 

Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, w szczególności w aspektach związanych z porozumieniami antykonkurencyjnymi i nadużywaniem pozycji dominującej. Ma doświadczenie także w prawie pomocy publicznej i prawie ochrony konsumentów i kontroli koncentracji przedsiębiorstw.  

Wspólnie z zespołem wspiera klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach sądowych mających za przedmiot praktyki ograniczające konkurencję.

Doradza klientom w sprawach związanych z polskim i unijnym prawem ochrony konkurencji, w tym m.in. w kwestiach dotyczących wymiany informacji między przedsiębiorcami oraz systemów dystrybucji i ich zgodności z prawem konkurencji.