Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych, w szczególności drogowych i kolejowych;  

Wspiera zarówno zamawiających, jak i wykonawców na każdym etapie realizacji inwestycji, w tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonywania umowy;  

Specjalizuje się w doradztwie kontraktowym z zakresu umów opartych o regulacje Warunków Kontraktowych FIDIC;  

Reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także sądami powszechnymi, w tym w sporach o wartości przedmiotu sporu wynoszące kilkaset milionów złotych;  

Doradza w zakresie dofinansowań ze środków unijnych.