Członek zespołu nieruchomości i procesu inwestycyjnego.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu obrotu nieruchomościami, zarówno w zakresie przygotowania i negocjowania umów sprzedaży nieruchomości, jak również w odniesieniu do badania stanu prawnego nieruchomości.

Doradzał polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w toku procesów inwestycyjno-budowlanych oraz postępowań toczących się przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Posiada doświadczenie w zakresie negocjowania umów najmu komercyjnego oraz innych umów dotyczących nieruchomości.

Przed rozpoczęciem współpracy z WKB był przez kilka lat członkiem praktyki nieruchomości wiodącej polskiej kancelarii, zajmującej się obsługą polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.