Członek zespołu prawa ubezpieczeniowego. Ściśle współpracuje ze zespołem prawa konkurencji i prawa konsumenckiego a także z zespołem prawa energetycznego.

Łączy doświadczenie w zakresie prawa ochrony konsumentów i prawa konkurencji z doradztwem na rzecz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz przedsiębiorstw energetycznych i wodociągowo-kanalizacyjnych.

Ma bogate doświadczenie w zakresie zagadnień proceduralnych w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, a także w zagadnieniach z dziedziny prawa prywatnego międzynarodowego.

Jest prelegentem szkoleń z zakresu ochrony konsumentów, w szczególności w sektorach regulowanych.