Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Zajmuje się przygotowywaniem projektów analiz prawnych, pism procesowych oraz opinii w sprawach odnośnie do inwestycji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, drogowej oraz energetycznej.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.