Specjalizuje się w prawie konsumenckim, e-commerce oraz marketingu i reklamy. 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

Na co dzień doradza klientom z branży e-commerce, telekomunikacyjnej, AGD, deweloperskiej, energetycznej i finansowej w sprawach związanych z polskim i unijnym prawem ochrony konsumentów. 

Posiada 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zarówno jako case handler w UOKiK, prawnik in-house oraz udzielając wsparcia kancelaryjnego. 

Prelegent szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego i postępowania przed Prezesem UOKiK m.in. dla organizacji branżowych.