Członek zespołu nieruchomości i procesu inwestycyjnego.

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym w kwestiach związanych z przygotowywaniem umów sprzedaży nieruchomości, badaniami due diligence, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, postępowaniami wieczystoksięgowymi i innymi postępowaniami nieprocesowymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii specjalizującej się w doradztwie na rzecz klientów biznesowych z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Absolwentka Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (LL.M. – Deutsches Recht). Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski.

Stypendystka Rektora UKSW dla najlepszych studentów.