Współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych oraz zespołem rynków kapitałowych (papiery udziałowe).

Wspiera zamawiających, wykonawców oraz partnerów konsorcjum na wszystkich etapach realizacji projektów infrastrukturalnych.

Doradza klientom z sektora energetycznego, gazowo-paliwowego, chemicznego, drogowego, kolejowego, transportu publicznego oraz wielu innych branż.

Doradza również w transakcjach w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Specjalizuje się także w doradztwie prawnym w ramach transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcji z elementami prawa rynku kapitałowego, doradza w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, kwestiach regulacyjnych (m.in. w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych).