Członek zespołu nieruchomości i procesu inwestycyjnego.

Uczestniczy w badaniach due dilligence nieruchomości.

Wspiera zespół w zakresie transakcji obrotu nieruchomościami, obsłudze procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zawieraniu umów najmu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach programu Erasmus była na wymianie studenckiej na Universidad Pablo de Olavide w Sewilli.