Członek zespołów: prawa własności intelektualnej i TMT, prawa karnego w biznesie, ochrony środowiska i zmiany klimatu, projektów infrastrukturalnych i pzp, ESG- zrównoważony rozwój, ds. sygnalistów i wewnętrznych postępowań wyjaśniających.  

Bierze udział w projektach z zakresu prawa żywnościowego w szczególności w zakresie oznakowania produktów spożywczych, reklamy suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia żywnościowego – doradzała m.in. producentowi preparatu do dalszego żywienia niemowląt w zakresie oznakowania produktu oraz stosowania oświadczeń żywieniowych 

Wspiera Klientów w toku kontroli i postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej, w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych 

Bierze udział w badaniach due diligence w zakresie prawa ochrony środowiska 

Wspiera zespół Projektów infrastrukturalnych w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw z branży wodno-kanalizacyjnej, ponadto reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi 

Bierze udział w sprawach z zakresu prawa karnego, występuje przed organami ścigania. 

Absolwentka studiów prawniczych oraz administracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Ukończyła podstawowe szkolenie na mediatora organizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

W trakcie studiów aktywnie działała w Kole Naukowym Administratywistów UAM “Ad Rem” (pełniąc m.in. funkcje prezesa oraz wiceprezesa Koła).