Członek zespołu prawa energetycznego,

Posiada praktyczne doświadczenia związane z prowadzeniem analiz prawnych due diligence w związku z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć w sektorze energetycznym, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii,

Brał udział w bieżącym doradztwie i opracowywaniu opinii prawnych dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego i innych sektorów infrastrukturalnych.