Członek zespołu prawa zamówień publicznych.

Współpracuje zarówno z zamawiającymi jak i wykonawcami, wspierając ich na każdym etapie postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

Doradza przedsiębiorcom realizującym projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych UE.

Zajmuje się problematyką obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Absolwent kursu prawa brytyjskiego pn. „Diploma in English Law and Practical Legal Skills” organizowanego przez British Law Centre przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z fundacją Juris Anglia Scientia.

Publikuje praktyczne komentarze dotyczące Prawa zamówień publicznych w ramach inicjatywy WKB: „Q&A: nowe PZP”, skierowanej w szczególności do polskich MŚP.

Aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie.