Specjalizuje się w transakcjach bankowo-finansowych, w tym transakcjach typu project finance oraz corporate finance oraz transakcjach obejmujących refinansowanie zadłużenia (zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i po stronie kredytobiorców).

Ma doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej dotyczącej wszelkich aspektów funkcjonowania innych uczestników rynków kapitałowych, w szczególności polskich funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami oraz firm inwestycyjnych.