Członek zespołu rozwiązywania sporów.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych, w tym w szczególności kontraktowych, odszkodowawczych i budowlanych.

Uczestniczyła w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z różnych branż, w tym m.in. z branży budowlanej, energetycznej oraz lotniczej.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek na etapie wykonywania umowy oraz w procesach due diligence 

W kręgu jej zainteresowań znajdują się w szczególności zagadnienia z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym odpowiedzialności podmiotów publicznych. 

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w której przygotowuje rozprawę doktorską z dziedziny prawa cywilnego. 

Laureatka stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz konstytucyjnego.