Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w szczególności dotyczących projektów inwestycyjnych, w tym realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, spraw korporacyjnych oraz wykonywania umów handlowych. 

Uczestniczył w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z udziałem przedsiębiorców z różnych branż, w tym m.in. z branży budowlanej, energetycznej, bankowej, lotniczej oraz kolejowej. 

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek na etapie wykonywania umowy, jak po jej zakończeniu, w tym z uwagi na wcześniejsze odstąpienie oraz w procesach due diligence. 

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w której przygotowuje rozprawę doktorską z dziedziny arbitrażu i prawa prywatnego międzynarodowego. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendysta na University of Washington, Seattle oraz Universidad Autonoma de Madrid, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, a także absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej we współpracy z Catholic University of America.