Aplikant adwokacki, członek zespołu rozwiązywania sporów. 

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi, z uwzględnieniem sporów budowlanych, korporacyjnych oraz dotyczących wykonywania umów handlowych. 

Uczestniczył w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych z udziałem przedsiębiorców z różnych branż, w tym m.in. z branży budowlanej, transportowej i finansowej, a także startupów. 

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze gospodarczej i korporacyjnej spółek, w tym w zakresie sporządzenia i opiniowania umów handlowych oraz inwestycyjnych. 

Absolwent studiów magisterskich na kierunku International Commercial Law (LL.M.) na University of Nottingham, gdzie otrzymał wyróżnienie za pracę dyplomową z zakresu arbitrażu międzynarodowego.