Specjalizuje się w zagadnieniach w zakresie prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cyberbezpieczeństwa, wdrożeń technologii chmurowych, kontraktów IT, a także regulacjach sektora finansowego i prawie bankowym. Autor publikacji z zakresu nowych technologii, outsourcingu technologicznego w sektorze bankowym oraz rozporządzenia DORA. 

W kancelarii odpowiada za prowadzenie projektów prawnych, obejmujących m. in.: wdrożenia technologii chmury obliczeniowej, opracowywanie i negocjacje kontraktów IT, doradztwo regulacyjne w zakresie wdrożeń usług i produktów opartych o technologie, doradztwo w zakresie zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem (KSCU, dyrektywa NIS i NIS2, DORA). Piotr zajmuje się także doradztwem regulacyjnym w zakresie nowych technologii dla najbardziej wrażliwych sektorów gospodarki, w tym dla rynku energetycznego, finansowego, jak również dostawców IT w zakresie aspektów regulacyjnych wykorzystania nowych technologii. 

Uczestniczył w projektach wdrożeń krajowych i unijnych regulacji w ramach dostosowania regulacji wewnętrznych instytucji, jak również w ramach procesów zakupowych prowadzonych w związku z wejściem w życie nowych regulacji. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów publicznych, doradzał jednostkom rządowym m. in. w zakresie cyberbezpieczeństwa wykorzystania technologii chmurowych. 

Absolwent studiów Prawo nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego.

Na co dzień doradza wielu organizacjom branżowym, jest m.in. współautorem rekomendacji dotyczących zakupu chmury publicznej opracowanych przez Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki i Zakupów. 

Autor publikacji z zakresu wykorzystania chmury obliczeniowej, nowych technologii, outsourcingu technologicznego w sektorze bankowym oraz rozporządzenia DORA.