Członek zespołu rozwiązywania sporów oraz zespołu pomocy publicznej i funduszy unijnych.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw gospodarczych, reprezentując w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność w branży budowlanej, energetycznej oraz ubezpieczeniowej, w tym w sporach z elementem transgranicznym.

Ma wieloletnie doświadczenie w obszarze pomocy publicznej, funduszy unijnych oraz obsłudze procesowej podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Doradza również w transakcjach w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Bierze udział w przygotowywaniu analiz oraz opinii dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych dotyczących możliwości wystąpienia pomocy publicznej i związanych z tym ryzyk, w tym analiz due dilligence w zakresie otrzymanego przez przedsiębiorców wsparcia publicznego.

Zajmuje się oceną występowania pomocy publicznej w projektach finansowanych z funduszy UE oraz doradztwem w zakresie skarg dotyczących pomocy publicznej wnoszonych do Komisji Europejskiej.