Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz w prawnych aspektach jakości i znakowania produktów.

Doradza klientom w obszarze regulacji dotyczących procesu produkcji i „cyklu życia” produktów (w tym w szczególności wyrobów budowlanych) począwszy od zasad wprowadzania produktów do obrotu i wymogów dotyczących ich jakości, poprzez regulacje dotyczące utrzymania ruchu przedsiębiorstwa i relacji z organami nadzoru rynku, po problematykę gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

Doradza producentom m.in. w toku postępowań kontrolnych i administracyjnych dotyczących jakości, oznakowania i dokumentacji produktów oraz w toku audytów zgodności działalności produkcyjnej lub gospodarki odpadami z wymogami regulacyjnymi.

Uczestniczy w obsłudze podmiotów z sektora TSL (transport-spedycja-logistyka), w szczególności w aspektach regulacyjnych oraz w toku postępowań spornych.