Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie zamówień publicznych.

Doradza zamawiającym i wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne.

Ma doświadczenie w postępowaniach o zawarcie umów m.in. w sektorze IT, energetycznym czy budowlanym.

Doradza beneficjentom dofinansowań ze środków unijnych.

Publikuje komentarze dotyczące Prawa zamówień publicznych w ramach inicjatywy WKB: „Q&A: nowe PZP”.