Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu projektów infrastrukturalnych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy.

Doradza przedsiębiorcom z branży budownictwa drogowego, energetyki, sektora ropy naftowej i gazu na każdym etapie realizacji inwestycji.

Specjalizuje się także w prawie zamówień publicznych.

Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach mediacyjnych, jak i na etapie przedprocesowym.

Doradza również  w transakcjach w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.