Członek zespołu fuzji i przejęć.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek oraz fuzji i przejęć.

Uczestniczył w projektach związanych ze zmianą struktury udziałowej, transakcjach fuzji i przejęć spółek publicznych i podmiotów prywatnych.

Doradza również w zakresie umów pomiędzy wspólnikami, a także przeprowadza analizy prawne due diligence spółek w związku z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć.