Członek zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita). 

Specjalizuje się w zakresie polskiego i unijnego prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Regularnie uczestniczy w audytach antymonopolowych oraz badaniach due diligence prowadzonych dla Klientów z różnych sektorów gospodarki.  

Absolwent Instytutu Socjologii UW oraz Studiów Podyplomowych „Prawo Konkurencji” organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN. 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu prawa konkurencji w tym m.in. komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Regularnie publikuje także w European Competition and Regulatory Law Review (CoRe).