Członek zespołu fuzji i przejęć.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek oraz fuzji i przejęć.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek, badaniach due dilligence oraz przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W toku studiów ukończył szereg kursów, między innymi kurs prawa angielskiego zorganizowany przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z University of Cambridge oraz kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Emory University oraz Georgia State University.

Doświadczenie zdobywał również w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Uniwersytecie Wrocławskim, której przez 3 lata był członkiem, a przez 2 lata – sekretarzem.

W trakcie studiów kilkukrotnie otrzymał Stypendium Rektora dla studentów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami.