Specjalizuje się w finansowaniu nieruchomości. 

Doradzała po stronie kredytodawców i kredytobiorców w wielu lokalnych i międzynarodowych transakcjach finansowania nieruchomości, w tym w finansowaniach nabycia i budowy topowych nieruchomości takich jak centra handlowe, budynki biurowe i centra logistyczne. 

Posiada doświadczenie także w zakresie finansowania przejęć i kredytach na ogólne cele obrotowe. 

Zajmowała się również konsensualną restrukturyzacją zadłużenia. 

Autorka publikacji: Cesja cicha w transakcjach finansowania – kwestie praktyczne na gruncie art. 512 k.c., Monitor Prawa Bankowego, kwiecień 2020 r.; Bezskuteczność spłaty finansowania i ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na gruncie art. 127 ust. 3 prawa upadłościowego w kontekście chronologii czynności podejmowanych w ramach transakcji finansowania. Monitor Prawa Bankowego, październik 2019 r. (współautorka).