Członek zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, powszechnie zaliczanego do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita) 

Specjalizuje się w zakresie polskiego i unijnego prawa konkurencji. Doradzała klientom w toku postępowań przed Komisją Europejską, Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących kontroli koncentracji i porozumień ograniczających konkurencję. 

Ukończyła studia podyplomowe „Prawo Konkurencji” organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.