Partner w zespole prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita).

Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa konkurencji, w tym w kwestiach dotyczących karteli, porozumień dystrybucyjnych i innych relacji wertykalnych oraz praktyk stanowiących nadużycie pozycji dominującej. 

Jest odpowiedzialny za koordynację prac kancelarii w zakresie złożonych zgłoszeń zamiaru koncentracji oraz inwestycji zagranicznych (FDI). Brał aktywny udział w szeregu głośnych spraw dotyczących kontroli koncentracji w tym w złożonych postępowaniach zakończonych w tzw. II Fazie. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Zdobywał doświadczenie zawodowe także w brukselskim biurze wiodącej amerykańskiej kancelarii prawnej. 

Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa konkurencji, a także autor i współautor wielu specjalistycznych publikacji, w tym Komentarza do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Wolters Kluwer, 2016).