Członkini zespołu fuzji i przejęć.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek oraz fuzji i przejęć.

Uczestniczy w badaniach due diligence, przeprowadzanych w związku z planowanymi transakcjami.

Bierze udział w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów i akcji w spółkach kapitałowych.

Ma doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek, w tym w doradztwie korporacyjnym i kontraktowym z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestniczka programu Erasmus+ na University of Lincoln w Wielkiej Brytanii.