13.05.2022

Zmiany w kontroli przestrzegania decyzji środowiskowych – artykuł

Rada Ministrów zamieściła w swoim wykazie prac wyczekiwany „projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw”.

W najnowszym artykule dr Sergiusz Urban, partner w zespole ochrony środowiska w naszej kancelarii, omawia zaproponowaną nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (o.o.ś.). Autor przedstawia uzasadnienie podjęcia prac zmieniających przepisy dotyczące decyzji środowiskowych, a także wskazuje na przepisy ustawy o.o.ś. które sprawiają trudności w sferze wykładni oraz ich przestrzegania. Ponadto porusza on kwestie materii decyzji środowiskowej oraz omawia przesłanki nałożenia administracyjnej kary pieniężnej z tytułu niepełnej lub błędnej realizacji postanowień decyzji środowiskowej – obecnie i w świetle planowanych zmian.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który dostępny jest TUTAJ.

Powiązane obszary praktyk:

Ochrona środowiska i zmiany klimatu

Zobacz również:
Bankowość i Finanse
27.03.2024
WKB Lawyers w rankingu Legal 500 EMEA 2024
AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
18.03.2024
Kancelaria WKB Lawyers świętuje jubileusz 20-lecia!
Bankowość i Finanse
14.03.2024
WKB w Chambers Europe 2024
Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.